नोभेम्बर 13, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 2 बौद्ध अभ्यासको आधार

अध्याय 2 को समीक्षा

अध्याय २ को समीक्षा गर्दै, तीन प्रकारका घटना र विभिन्न प्रकारका बारेमा छलफलको नेतृत्व गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्