अक्टोबर 30, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जागृति पोडकास्टको मार्गका चरणहरू

जब कर्म परिपक्व हुन्छ

अध्याय 11 बाट सिकाउँदै, जीवनकालमा कर्म विभिन्न कारकहरूमा आधारित हुन्छ भनेर वर्णन गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

सामान्य र असामान्य पीडाहरू

असामान्य र सामान्य पीडाहरू बीचको भिन्नता, र मोटे र सूक्ष्म बीचको भिन्नता ...

पोष्ट हेर्नुहोस्