अक्टोबर 24, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विचारको प्रकाश

तीन प्रकारको करुणा

चन्द्रकीर्तिको तीन प्रकारको करुणाको पहिचान गर्ने श्लोकको व्याख्या।

पोष्ट हेर्नुहोस्