window.dataLayer = window.dataLayer || []; प्रकार्य gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-G943MYS7JM');

अक्टोबर 23, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 2 बौद्ध अभ्यासको आधार

निश्चित र अनिश्चित कर्म

अध्याय 11 बाट शिक्षाहरू जारी राख्दै, "कर्मिक बीउहरू पाक्ने" खण्ड समाप्त गर्दै र सुरु गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

रिस संग काम र विकास संग संग ध्यान ...

रिसलाई वशमा राख्न र हामी ती व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई रूपान्तरण गरेर करुणाको खेती गर्न निर्देशित ध्यान…

पोष्ट हेर्नुहोस्