सेप्टेम्बर 4, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 2 बौद्ध अभ्यासको आधार

कर्म र वर्तमान नैतिक मुद्दाहरू

आनुवंशिक ईन्जिनियरिङ्, स्टेम सेल अनुसन्धान, क्लोनिङ, जन्म नियन्त्रण, कभर गर्ने कर्म र वर्तमान नैतिक मुद्दाहरूको व्याख्या गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्