सेप्टेम्बर 1, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एक मानिसको कालो र सेतो छवि टाढा टाढा हेर्दै।
अनिश्चितता मा

जीवनलाई सामान्य रूपमा नलिनुहोस्

"आँखाको झिम्काइमा, सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्छ।" एक विद्यार्थीले यो सत्यलाई कसरी जाँच्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्