जुलाई 31, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 2 बौद्ध अभ्यासको आधार

मौखिक गैर-गुण

दस गैर-गुणहरूको व्याख्या जारी राख्दै, तेस्रो भौतिक गैर-सद्गुण र पहिलो तीन…

पोष्ट हेर्नुहोस्