जुलाई 8, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

कंजूषता, आसक्ति र शंका

आठ खतराहरू मध्ये अन्तिम तीन - कंजूषता, आसक्ति र शंका - तिनीहरूका गल्तीहरू, र प्रतिरोधी ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

व्यक्तिहरूको निस्वार्थता

किन निस्वार्थताले कर्मलाई कमजोर बनाउँदैन वा करुणालाई अमान्य बनाउँदैन। निस्वार्थताको तीन तह...

पोष्ट हेर्नुहोस्