जुलाई 6, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

हरियो तारा त्सा चेनरेजिग हल वेदीमा भेटीहरू सहित।
हरियो तारा सप्ताहान्त रिट्रीट 2020

ताराको परम्परागत अस्तित्व

पारम्परिक अस्तित्वको लागि तीन मापदण्डहरू प्रयोग गरेर ताराको अस्तित्वको बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्