जुन 14, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

ध्यान गर्दै ननहरूको समूह।
बौद्ध ध्यान 101

अरूको दयामा ध्यान

अन्तरनिर्भरता र दयाको प्राप्तकर्ताको बारेमा जागरूकता उत्पन्न गर्न निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्