जुन 13, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

दुई नन ध्यान गर्दै।
दु:ख को लागी एन्टिडोट्स

रिस संग काम गर्ने ध्यान

क्रोधका कारणहरू र एन्टिडोटहरूमा प्रतिबिम्बित गर्न निर्देशित ध्यान।

पोष्ट हेर्नुहोस्