अप्रिल 18, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

मृत्युको अपरिहार्यता

अपरिहार्यतामा केन्द्रित मृत्युको नौ बुँदे ध्यानमा पहिलो तीन बुँदाहरू कभर गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्