जनवरी 3, 2020

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 2 बौद्ध अभ्यासको आधार

एक ध्यान सत्र संरचना

आदरणीय थुब्तेन तारपाले "बुद्धमा ध्यान" को नेतृत्व गर्नुहुन्छ र अध्याय 6 बाट "कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्