दिसम्बर 13, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

अध्याय 6 र 7 को समीक्षा

आदरणीय थुबटेन लाम्सेलले "बौद्ध मार्गको नजिक" को अध्याय 6 र 7 को समीक्षा गर्नुभयो।

पोष्ट हेर्नुहोस्