अक्टोबर 25, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

संसारमा काम गर्दै

अध्याय १२ को शुरुवात "विश्वमा काम गर्दै," खण्डहरू समावेश गर्दै "राम्रो स्वास्थ्य र व्यवहार...

पोष्ट हेर्नुहोस्