अक्टोबर 18, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

कठिनाइहरू भोग्न इच्छुक

अध्याय 11 समाप्त गर्दै, "कठिनताबाट गुज्रने इच्छा," "खुसी मन राख्ने" खण्डहरू समेट्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्