अक्टोबर 11, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

क्रमशः प्रगति र बोधचित्ताको खेती

अध्याय 11 बाट "क्रमिक प्रगति" र "बोधिचित्ता खेती" खण्डहरू कभर गर्दै, जहाँ दलाई लामा...

पोष्ट हेर्नुहोस्