अक्टोबर 3, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

परिभाषाहरू, विभाजनहरू, र परिणामहरू

आदरणीय थुबटेन लाम्सेल परिभाषा, विभाजन, चित्रण र परिणामहरूमा समीक्षाको नेतृत्व गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्