सेप्टेम्बर 19, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भिक्षु बन्ने

पहिचान भत्काउने

आदरणीय थुब्तेन कुंगाले वर्णन गरे कि कसरी श्रावस्ती एबेमा बसेर पुरानो भत्काउने उनको मनसायलाई समर्थन गर्दछ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्