सेप्टेम्बर 1, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2019

सुस्ती, निद्रा, बेचैनी, पश्चाताप

एकाग्रता विकास गर्न तेस्रो र चौथो बाधा: सुस्ती र निद्रा, र बेचैनी र पश्चाताप।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2019

शङ्का

एकाग्रता विकास गर्नको लागि पाँचौं बाधा, र पाली परम्पराबाट सिकाउने शिक्षाहरू ...

पोष्ट हेर्नुहोस्