अगस्ट 27, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

सुगतको रूपमा बुद्ध

बुद्धको परित्यागका तीन विशेष गुणहरू सहित प्रमानवर्तिकाको श्लोक १३९-१४५…

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

बुद्ध शिक्षकको रूपमा

प्रमणवर्तिकाको श्लोक १३४-१३९, त्रुटिहरू र राम्रोका बारेमा बुद्धको पूर्ण स्पष्टता सहित...

पोष्ट हेर्नुहोस्