अगस्ट 24, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शब्द "किन?" धातु स्लाइडिंग ढोकामा लेखिएको।
जेल कविता

किन?

राज्यको जेल भित्रबाट कविता।

पोष्ट हेर्नुहोस्
गेशे यसे थाब्खे संग प्रमानवर्तिका

परमाणु र सास

Pramanavartika को श्लोक 97-106, परमाणुहरु को कारण हो भन्ने विचार को खण्डन सहित ...

पोष्ट हेर्नुहोस्