अगस्ट 5, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

नैतिक आचरण

नैतिकता र नैतिकताको अर्थ, यसको फाइदाहरू, र कसरी खेती गर्ने र संरक्षण गर्ने भनेर अन्वेषण गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्