अगस्ट 3, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

गुरुबाट सल्लाह

प्रेसेप्टरबाट थप सल्लाहको लागि टिप्पणी, प्रेसेप्टरबाट अन्तिम निर्देशन सहित।

पोष्ट हेर्नुहोस्