जुलाई 30, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

समायोजनको लागि योग्यता

मनलाई कसरी वशमा राख्ने, र कसैलाई के कुराले अध्यादेशको लागि योग्य बनाउँछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्