जुलाई 28, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मठ जीवन २०१३ को अन्वेषण गर्दै

अखण्डता र आकांक्षाको रक्षा गर्दै

धार्मिक संस्थाहरूको उद्देश्य, हाम्रा आध्यात्मिक गुरुहरूसँग असहमति उत्पन्न हुँदा के गर्ने,…

पोष्ट हेर्नुहोस्