जुलाई 7, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मञ्जुश्री सप्ताहव्यापी रिट्रीट २०१९

हाम्रो जीवन मार्गदर्शन गर्न बुद्धि प्रयोग

सात प्रकारका बुद्धिमध्य छैटौं हामी मञ्जुश्रीलाई अनुरोध गर्दछौं कि हामीलाई प्रेरणा दिनुहोस् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्