जुन 25, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जाडोमा रूखहरू मार्फत घाम चम्कन्छ।
विचारको प्रकाश

तीन प्रकारको करुणाको विकास गर्दै

चन्द्रकीर्तिको "मध्यमार्गको पूरक" बाट तीन प्रकारका श्लोकहरूको व्याख्या…

पोष्ट हेर्नुहोस्