अप्रिल 28, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शान्तिपूर्ण जीवन, शान्तिपूर्ण मृत्यु रिट्रीट्स

मृत्युको लागि आध्यात्मिक तयारी गर्दै

बाँच्ने र मर्ने चारवटा कार्यहरूको समीक्षा गर्दै, र मृत्युको लागि आत्मिक रूपमा कसरी तयारी गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्