अप्रिल 20, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विचारको प्रकाश

महान करुणाको वस्तुहरू

अनुकम्पा अवलोकन गर्ने घटना र करुणाको व्याख्या गर्दै संवेदनशील प्राणीहरूको शून्यता अवलोकन गर्दै, दोस्रो र…

पोष्ट हेर्नुहोस्