अप्रिल 17, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विचारको प्रकाश

बोधिसत्वको कारणको रूपमा करुणा

"विचारको प्रकाश" मा शिक्षाहरू जारी राख्दै र कत्ति ठूलो करुणा जरा हो भनेर व्याख्या गर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्