अप्रिल 16, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

हाम्रा परम गुरुहरु

अरूबाट अवास्तविक अपेक्षाहरू राख्ने खतरा, र कसरी संवेदनशील प्राणीहरूले के गर्नेछन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचारको प्रकाश

"मध्यमार्गको पूरक"

शीर्षकको अर्थ बुझाउने र मध्यमाक र योगचर सिद्धान्तहरू व्याख्या गर्ने खण्डलाई कभर गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्