अप्रिल 11, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

बेवास्ता धारणा, शंका, र गलत चेतना ...

पूज्य सांगे खद्रोले सात प्रकारका चेतनाको अध्यापन समाप्त गर्दै, अविवेकी धारणा, शंका…

पोष्ट हेर्नुहोस्
विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

घमण्डको कारण पदमा समातिएको

अरूलाई विजय प्रस्ताव गर्नमा हाम्रो कठिनाइ, प्रायः हाम्रो गर्वको कारणले।

पोष्ट हेर्नुहोस्