अप्रिल 5, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

डर, क्रोध र मोहभंगको समीक्षा

आदरणीय थुबटेन लाम्सेलले डर, क्रोध र मोहभंगका विषयहरूलाई समेटेर पृष्ठ ४८-५२ को समीक्षा गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्