अप्रिल 1, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

विचार परिवर्तनको आठ पदहरू

आठ पदहरूमा टिप्पणी र तिनीहरूले हाम्रो दृष्टिकोण कसरी परिवर्तन गर्न सक्छन्—हामीले कसरी देख्छौं...

पोष्ट हेर्नुहोस्
ननहरूको समूहलाई आदरणीय शिक्षा।
विचारको प्रकाश

हार्दिक श्रद्धाञ्जली

चन्द्रकिर्तिको पाठको तीन प्रकारको करुणा र करुणा कस्तो हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने टिप्पणीमा…

पोष्ट हेर्नुहोस्