Mar 31, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय चोड्रन बोल्दै र हातले इशारा गर्दै।
बौद्ध विश्व दृष्टिकोण

तिब्बती बौद्धमा अध्ययन गरिएका पाँच मुख्य विषय...

तिब्बती बौद्ध मठहरूमा शैक्षिक कार्यक्रमको एक सिंहावलोकन पाँचवटा विवरणहरू सहित...

पोष्ट हेर्नुहोस्