Mar 29, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खण्ड 1 बौद्ध मार्गको नजिक

संलग्नताको समीक्षा

आदरणीय थुबटेन न्याइमा "भावना र क्लासस" मा अध्याय 3 खण्डको समीक्षाको नेतृत्व गर्छन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
आदरणीय माइक्रोफोन समातेर बोल्दै।
भिक्षु बन्ने

उपदेशमा जिउने

धर्ममा बाँच्नुको आनन्द। बोधिचित्तको महत्त्व र यसले कसरी मद्दत गर्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

कठोर शब्दहरूको पीडा

आदरणीय सांगे खद्रोले ग्रहण गर्न र कठोर शब्दहरू दिनु कत्तिको पीडादायी हुन्छ साझा गर्नुभयो, र…

पोष्ट हेर्नुहोस्