Mar 21, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

सात प्रकारको चेतना

प्राइम र नन-प्राइम कोग्नाइजर, र प्रत्यक्ष बोधकहरूको विभाजनलाई समेट्ने आदरणीय सांगे खड्रो।

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

आफूलाई कम गर्दैनौं

होसियार हुनु, अरूको गल्तीहरू उल्लेख गर्नु अघि हाम्रो प्रेरणालाई ध्यानपूर्वक जाँच्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्