Mar 2, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

बोधिसत्वको काम हामीलाई जगाउनु हो

आदरणीय सांगे खाद्रोले "बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" को पद २५ को व्याख्या गर्नुहुन्छ। उनी कुरा गर्छिन्…

पोष्ट हेर्नुहोस्