फरवरी 26, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

खालीपन: सबै कुरा हाम्रो दिमागमा निर्भर गर्दछ

आदरणीय सांगे खड्रोले "बोधिसत्वको ३७ अभ्यासहरू" को पद २२ को व्याख्या गर्छन्। खालीपनको बारेमा सिक्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्