फरवरी 12, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

गर्व र नम्रता

एक कनिष्ठ द्वारा आलोचनाको जवाफ कसरी दिने, र तिब्बतीबाट नम्रताको उदाहरण ...

पोष्ट हेर्नुहोस्