फरवरी 9, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

अपेक्षा बिनाको माया

अरूबाट हाम्रो अपेक्षाहरूले हामीलाई उनीहरूलाई बिना शर्त माया गर्नबाट कसरी रोक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्