फरवरी 3, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

हाम्रो आत्ममूल्य जान्नको महत्त्व

आदरणीय सांगे खद्रोले अप्रिय टिप्पणी प्रसारणको बारेमा एक कथा साझा गर्नुभयो।

पोष्ट हेर्नुहोस्