जनवरी 31, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

आफ्नो बहस साझेदार छनोट गर्दै

"तपाईंको बहस साझेदार छनोट" र उपयुक्त बन्ने शीर्षकमा अध्याय 15 कभर गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
भेन द्वारा शिक्षा। सांगे खद्रो

प्रतिशोध नगर्नुहोस्

आदरणीय सांगे खद्रोले प्रतिशोध र टोंगलेनसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिगत अनुभवहरू साझा गर्नुभयो।

पोष्ट हेर्नुहोस्