जनवरी 10, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

वास्तविक नभएको कुरामा विश्वास गर्ने

अध्याय 12 मा अन्तिम खण्ड कभर गर्दै "कुनै कुरामा विश्वास गर्ने जुन वास्तविक छैन" र...

पोष्ट हेर्नुहोस्