जनवरी 4, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

जेलको आँगनमा प्रार्थना झण्डा र गुलाब बगैंचा।
जेल धर्म

प्यागोडा परियोजना: एक अपडेट

एक सुधार मा बौद्ध अध्ययन समूह द्वारा निर्मित ध्यान प्यागोडा मा एक अपडेट ...

पोष्ट हेर्नुहोस्