जनवरी 3, 2019

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बौद्ध तर्क र बहस

चार प्रकारका प्रत्यक्ष अनुभूतिहरू

अध्याय 12 "चार प्रकारका प्रत्यक्ष अनुभूतिहरू" र "केही कुरामा विश्वास गर्ने" मा खण्डहरू समावेश गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्