सेप्टेम्बर 3, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

पाँच गल्ती र आठ एंटीडोट

एकाग्रता ध्यान गर्दा उत्पन्न हुने पाँच दोष कसरी पहिचान गर्ने, र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्