सेप्टेम्बर 2, 2018

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

अशान्ति, पश्चाताप र शंका

बेचैनी, पश्चाताप र भ्रमित शंकाको बाधाहरूलाई कसरी पहिचान गर्ने र एन्टिडोटहरू लागू गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्
खेती एकाग्रता रिट्रीट 2018

द्वेष र सुस्ती

द्वेष र सुस्तीको बाधाहरूमा एन्टिडोटहरू कसरी पहिचान गर्ने र लागू गर्ने।

पोष्ट हेर्नुहोस्