प्रेरणा र ध्यान

प्रेरणा र ध्यान

मा विकासशील ध्यान एकाग्रता रिट्रीट को समयमा दिइएको शिक्षा को एक श्रृंखला को भाग श्रावस्ती अबे 2018 मा। यस रिट्रीटको लागि नोटहरूको PDF हुन सक्छ यहाँ फेला पर्यो.

  • प्रेरणा को महत्व
  • मनको प्रकृति
  • को उद्देश्य ध्यान
  • एकाग्रताका वस्तुहरू ध्यान
  • मनन मुद्रा
  • प्रश्न र उत्तर

अतिथि लेखक: पूज्य सांगे खड्रो